شورای مرکزی


اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در حال حاضر عبارتند از:
1. محمدباقر نوبخت حقیقی

2. فاطمه هاشمی بهرمانی

3. اکبر ترکان

4. محمود واعظی

5. محمدرضا نعمت‌زاده

6. مرتضی بانک

7. محمدعلی نجفی

8. مرتضی محمدخان

9. مسعود شفیعی

10.محمدحسن تولایی

11.محمدعلی(کیوان) محمدی

12.خسرو رحمانی

13.عبدالغفار شجاع

14.صلاح‌الدین دلشاد

15.امیرعلی نعمت‌اللهی

16.حسین محلوجی

17.زهرا پیشگاهی‌فرد

18.مجید آخوندزاده

19.غلامعلی دهقان

20.نادر شیرکوند

21.محمدرضا شعبانی

22.محمد خدادادی

23.سید نجیب حسینی

24.گرشاسب مددی

25.فیروز فاضلی

26.علی عبدالله‌زاده

27.اعظم ناصری‌پور

28.محمد دهستانی

29.سید عباس هاشمی‌منش

30.اسماعیل شجاعی


اعضای منتخب شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در چهارمین کنگره این حزب که روز چهارشنبه 21 آذرماه سال 1386 برگزار شد، به ترتیب تعداد آراء ماخوذه به شرح ذیل بوده‌اند:
1. محمدباقر نوبخت حقیقی 2. فاطمه هاشمی بهرمانی 3. اکبر ترکان 4. محمود واعظی 5. محمدرضا نعمت‌زاده 6. مرتضی بانک 7. علی اکبر آقائی مغانجوقی 8. محمدعلی نجفی 9. مرتضی محمدخان 10. مسعود شفیعی 11. حمید رضایی قلعه 12. محمدحسن تولایی 13. محمدعلی(کیوان) محمدی 14. خسرو رحمانی 15. عبدالغفار شجاع 16. صلاح‌الدین دلشاد 17. امیرعلی نعمت‌اللهی 18. حسین محلوجی 19. زهرا پیشگاهی‌فرد 20. مجید آخوندزاده 21. غلامعلی دهقان 22. نادر شیرکوند 23. محمدرضا شعبانی 24. محمد خدادادی 25. سید نجیب حسینی 26. گرشاسب مددی 27. فیروز فاضلی 28. علی عبدالله‌زاده 29. اعظم ناصری‌پور  30. محمد دهستانی 31. سید عباس هاشمی منش (علی‌البدل اول) 32. اسماعیل شجاعی (علی‌البدل دوم)


اعضای منتخب شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در  کنگره این حزب که روز پنجشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1382 برگزار شد، به شرح ذیل بوده‌اند:
1. محمدباقر نوبخت حقیقی، 2. اكبر تركان، 3. محمود واعظی، 4. محمدجواد ايروانی، 5. فاطمه هاشمی بهرمانی، 6. مجيد قاسمي، 7. عليرضا شيخ عطار، 8. زهرا پيشگاهی‌فرد، 9. مرتضي محمدخان، 10. علي جنتی، 11. سيد نجیب حسينی، 12. محمدرضا نعمت‌زاده، 13. كاظم جلالی، 14. علی دانشمندی، 15. سيد احمد زرهانی، 16. علي مبينی دهکردی، 17. علي‌اكبر آقايی مغانجوقی، 18. محمدحسن تولايی، 19. حميدرضا حاج بابايی، 20. میرحسین سيدزاده، 21. محمدعلي نجفی، 22. صمد مومن بالله، 23. محمد خدادادی، 24. غلامعلی دهقان، 25. حسن خسته‌بند، 26. حسين ملائک، 27. ابوالفضل اجاره‌دار، 28. مجید آخوندزاده، 29. صباح زنگنه، 30. حميد رضايي قلعه/ حسین محلوجی(علی‌البدل اول)