اخبار سازمان ها و کانون ها


اولین جلسه شورای سیاستگذاری کانون اساتید حزب اعتدال و توسعه استان آذربایجان شرقی برگزار شد

1395/10/13

دوشنبه شب 13 دی ماه اولین جلسه شورای سیاستگذاری کانون اساتید حزب اعتدال و توسعه استان آذربایجان شرقی با حضور اکثریت اعضا و دبیر حزب اعتدال و توسعه استان و معاون امور هماهنگی کانون‌ها ور سازمان‌ها در دفتر حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.

هفدهمین جلسه کانون حقوقی حزب اعتدال و توسعه تشکیل شد

1395/10/12

در روز یكشنبه 12 دی ماه 95 با حضور رییس كانون جناب آقای بهرام جنگجو و اعضا و حقوقدان‌های حزب هفدهمین جلسه کانون حقوقی حزب اعتدال و توسعه تشكیل گردید.

پنجمین جلسه کانون ورزشکاران حزب اعتدال و توسعه

1395/10/11

در روز شنبه 11 دی ماه سال 95 پنجمین جلسه کانون ورزشکاران حزب اعتدال و توسعه در محل دفتر رسمی حزب تشکیل گردید.

نخستین نشست آموزشی اعضا سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه کرمان برگزار گردید

1395/10/9

در روز پنجشنبه 9 دی ماه سال 95 نخستین نشست صمیمانه و آموزشی اعضا سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه کرمان با حضور رییس سازمان جوانان استان کرمان آقای علی بهرامی در محل دفتر رسمی حزب در استان کرمان برگزار گردید.

کانون کشاورزی حزب اعتدال و توسعه استان فارس تشکیل جلسه داد

1395/10/9

در ساعت هجده روز پنجشنبه 9 دی ماه سال 95 در محل دبیرخانه کانون کشاورزی فارس جلسه شورای استانی کانون تشکیل گردید و به مدت دو ساعت ادامه یافت.

پنجمین جلسه کانون تعاونگران حزب اعتدال و توسعه برگزار شد

1395/10/8

عصر روز 8 دی ماه 95 پنجمین جلسه کانون تعاونگران حزب اعتدال و توسعه با حضور اعضای شورای سیاستگذاری کانون برگزار گردید.

ششمین نشست کانون ایلات و عشایر حزب اعتدال و توسعه برگزار شد

1395/10/6

در روز دوشنبه ششم دی ماه با حضور رییس و معاونین کانون ایلات و عشایر در ساعت ۱۶ ششمین نشست کانون ایلات و عشایر حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.