اخبار استان ها


جلسه شورای استانی قزوین با حضور رئیس هیأت اجرای تشکیل شد.

استان : قزوین
1395/7/7

با حضور جناب آقای دکتر مرتضی بانک عضو شورای مرکزی و رئیس هیأت اجرایی حزب اعتدال و توسعه در تاریخ 7 مهر ماه 95 جلسه شورای استانی حزب در استان قزوین تشکیل شد.

جلسه شورای مرکزی حزب استان فارس تشکیل جلسه داد

استان : فارس
1395/6/28

شورای مرکزی استان فارس به ریاست دبیر استان جناب آقای میر اعظم هاشمی، با دستور کار آماده سازی ستادهای روستایی و معرفی ترکیب جدید اعضای شورای سیاست گزاری حزب استان فارس تشکیل جلسه داد.