بیانیه ها

بیانیه پایانی هفتمین همایش استان ها و کانون های حزب اعتدال و توسعه

1395/7/9

بیانیه پایانی هفتمین همایش استان ها و کانون های حزب اعتدال و توسعه با شعار: تداوم امید، آرامش، رونق اقتصادی