استان البرز


جلسه شورای استانی حزب اعتدال و توسعه استان البرز تشکیل شد

1395/11/12

شامگاه سه شنبه ۱۲ بهمن ماه جلسه هفتگی شورای استانی حزب اعتدال و توسعه استان البرز با حضور اعضای شورای استان، روئسای شهرستان‌ها و آقای غلامعلی دهقان عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.

جلسه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه استان البرز تشکیل شد

1395/10/9

شامگاه پنج شنبه ۹دی ماه جلسه هفتگی شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه البرز با حضور اعضای شورای استانی برگزار شد.