استان سمنان


حضور معاون سیاسی حزب اعتدال و توسعه در بین اعضای شورای استانی سمنان

1395/11/18

جلسه شورای استانی حزب اعتدال و توسعه استان سمنان با حضور آقای دکتر محمود واعظی معاون محترم سیاسی حزب در بین اعضای شورای استان سمنان و ریاست مهندس امیر افسردیر دبیر حزب در استان برگزار شد.

شورای حزب اعتدال و توسعه شهرستان شاهرود تشکیل شد

1395/11/4

در راستای تشکیل دفاتر حزب اعتدال و توسعه در شهرستان‌های استان سمنان، با تشکیل جلسه‌ای اولین شورای حزب اعتدال و توسعه در شهرستان شاهرود آغاز به کار کرد.