خسرو رحمانی


اولین نشست سراسری كانون¬های كشاورزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد

1395/11/8

اولین نشست سراسری روئسای كانون¬های كشاورزی استانی حزب و اعتدال توسعه، هشتم بهمن ماه، با حضور دكتر اسماعیل شجاعی معاون استان‌ها، دکتر خسرو رحمانی رئیس کمیته مرکزی مطالعات و آموزش و اعضای شورای سیاست گذاری كانون كشاورزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.

جلسه هم اندیشی شورای استان فارس با حضور رییس كمیته آموزش و مطالعات حزب برگزار شد

1395/10/29

پنجشنبه 29 دی ماه جلسه هم اندیشی شورای استانی فارس با حضور جناب آقای دكتر خسرو رحمانی عضو شورای مرکزی و رییس محترم كمیته آموزش و مطالعات حزب و جناب میر اعظم هاشمی دبیر حزب در استان فارس و اعضای شورای استان فارس و مسئولین سازمان‌ها و كانون‌ها در محل دفتر معاونت شهرستان‌های حزب، تشكیل شد.