رییس جمهور


دکتر روحانی در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶

1395/12/30

سال جدید، سال پیشرفت و اشتغال بیشتر برای جوانان خواهد بود / تحقق رشد ۸ درصدی بعد از ۱۱ سال از اجرای ‏سند چشم انداز / ۲۴ هزار واحد صنعتی نیمه تمام و غیر فعال، ‏فعال شدند