سازمان جوانان و دانشجويان استان تهران


مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی به همت جوانان اعتدالی استان تهران جمعه در حسینه جماران برگزار می‌گردد

1395/11/6

حسن بانک رییس سازمان جوانان و دانشجويان استان تهران حزب اعتدال و توسعه: هاشمی زنده است چون نهضتش ادامه دارد