شهردار کرمان


شهردار کرمان در جمع شورای استانی حزب اعتدال و توسعه استان کرمان حضور یافت

1395/11/11

عصر یازدهم بهمن ماه آقای مهندس بابایی شهردار محترم کرمان با حضور در دفتر حزب اعتدال و توسعه کرمان با اعضای شورای استانی حزب به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.