علی جنتی


سومین جلسه شورای هماهنگی کانون‌‌ها و سازمان‌ها حزب اعتدال و توسعه برگزار شد

1395/11/13

عصر چهارشنبه 13 بهمن ماه، سومین جلسه شورای هماهنگی کانون‌‌ها وسازمان‌ها حزب اعتدال و توسعه با معرفی جناب آقای علی جنتی به عنوان معاون جدید کانون‌ها و سازمان‌ها و حضور دکتر اسماعیل شجاعی معاون استان‌ها برگزار شد.