میر اعظم هاشمی


مراسم بزرگ داشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در شیراز با حضور مرتضی بانک برگزار شد

1395/11/15

پانزدهم بهمن ماه در مسجد فاطمه زهرا شیراز مراسم بزرگ داشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور انبوه جمعیت، دبیران شهرستان‌های استان فارس برگزار شد. بنرها و شعارهایی در مورد ابعاد گوناگون حضرت آیت الله، شکوه و جلوه روحانی حماسی خاصی به فضای محل مراسم داده بود.

جلسه هم اندیشی شورای استان فارس با حضور رییس كمیته آموزش و مطالعات حزب برگزار شد

1395/10/29

پنجشنبه 29 دی ماه جلسه هم اندیشی شورای استانی فارس با حضور جناب آقای دكتر خسرو رحمانی عضو شورای مرکزی و رییس محترم كمیته آموزش و مطالعات حزب و جناب میر اعظم هاشمی دبیر حزب در استان فارس و اعضای شورای استان فارس و مسئولین سازمان‌ها و كانون‌ها در محل دفتر معاونت شهرستان‌های حزب، تشكیل شد.