کانون فرهنگی اجتماعی


حضور شهربانو امانی در کانون فرهنگی اجتماعی حزب اعتدال و توسعه

1395/11/6

در روز ششم بهمن ماه 95 پنجمین جلسه کانون فرهنگی اجتماعی حزب اعتدال و توسعه با حضور برخی اعضای فرهیخته و چهره‌های نام آشنای این گروه درحالی تشکیل شد که خانم شهربانو امانی، مشاور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه حضور یافت.